Elements

PRODAJNI OBLJEKTI VRHUNSKOG KVALITETA SA REHAU PVC STOLARIJOM

Objavljeno pre 5 meseci
-
- - -

Uobičajena struktura prodajnog centra je lako prepoznatljiva: velike površine u staklu, brza vrata na senzor, reklamni panoi na fasadi. Ulaz može biti upušten ili isturen sa nadstrešnicom, a ponekad u zarubljenom uglu objekta.
Uvek težimo da zamisao kupca i arhitekte uskladimo sa tehnološki i cenovno prihvatljivim rešenjima. Na taj način svi budu zadovoljni, a objekat se završi kao ekonomičan i interesantan. Danas je vrlo teško animirati kupce robe široke potrošnje, tako da objekti moraju biti zanimljivi, uredni, ali ne previše glamurozni, jer kupce asociraju na visoke cene robe. Potrebno je mnogo truda da se napravi prava mera, ali rezultati su dostižni, što pokazuju mnogi objekti koje smo napravili za prodaju, a koji u ekonomskom smislu lepo funkcionišu i donose novac.
Ovakvi objekti, modernog izgleda, veoma se lako prodaju, ako su na atraktivnim lokacijama. Kod prodajnih objekata akcenat je na ozbiljnijem dizajnu fasade. Naše arhitekte, u saradnji sa arhitektom kupca, zajednički definišu način postavljanja panela, kombinovanja alubonda, kao i izbor boja. Iako prodajni objekti zahtevaju skuplju obradu fasade, težimo da postignemo veoma ekonomično rešenje, koje je vizuelno prihvatljivo i u skladu sa trendovima. Objekti od čelične konstrukcije, obloženi sendvič panelima najpogodniji su tipovi objekata za velike i srednje prodajne centre.
inženjering

  • Prodaja
  • Novo
  • Nekretnine, Kupoprodaja
  • Serbia
  • Dostava: Lično pruzimanje
  • Objavljeno pre 50 godine